0942133679

VGA Asus N710-1-SL (NVIDIA Geforce/ 1Gb/ DDR3/ 64Bit)

1.210.000

  • Model    710-1-SL
  • Chipset    NVIDIA
  • Bộ nhớ VGA    1 GB
  • Loại bộ nhớ    GDDR3
  • Bus bộ nhớ    64 Bit
  • Số nhân CUDA    192
  • Cổng kết nối    PCI Express 2.0
  • Boost Clock    954 MHz
  • Clock bộ nhớ    1800 MHz