0942133679

Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng HORING QSP-120

7.490.000 6.810.000

Thông số kỹ thuật Trung tâm báo cháy điều khiển xả khí 1 vùng Horing (QSP-120)

Mô hình : QSP-120
Nguồn : 220V AC 50 / 60Hz * Các thiết bị khác cũng có sẵn
Dung lượng pin
+ xả khí chữa cháy 1 vùng: 24V DC 1.2Ah
+ xả khí chữa cháy 5 vùng: 24V DC 4Ah
Điện áp khu vực : 24V DC
Kháng EOL : 4.7kΩ
Loại phát hiện : Phát hiện qua vùng
# Máy dò nhiệt được kết nối : Không giới hạn * Ngoại trừ kiểu điện tử
# Máy dò khói kết nối : 25 / khu * Horing Lih sản xuất
Kích thước (mm) H x W x D
+ 1 ô giao cắt: 350 x 400 x 130
+ 5 khu vực giao nhau: 550 x 400 x 130
Màu : Ngà

Mô hình : QSP-120
Nguồn : 220V AC 50 / 60Hz * Các thiết bị khác cũng có sẵn
Dung lượng pin
+ xả khí chữa cháy 1 vùng: 24V DC 1.2Ah
+ xả khí chữa cháy 5 vùng: 24V DC 4Ah
Điện áp khu vực : 24V DC
Kháng EOL : 4.7kΩ
Loại phát hiện : Phát hiện qua vùng
# Máy dò nhiệt được kết nối : Không giới hạn * Ngoại trừ kiểu điện tử
# Máy dò khói kết nối : 25 / khu * Horing Lih sản xuất
Kích thước (mm) H x W x D
+ 1 ô giao cắt: 350 x 400 x 130
+ 5 khu vực giao nhau: 550 x 400 x 130
Màu : Ngà