0942133679

Màn hình LCD 1.8” hiển thị rõ nét.

– Danh bạ lưu 100 tên và số.

– Lưu 50 số gọi đến (Cần đăng ký dịch vụ hiển thị số gọi đến).

– Nhớ 10 số gọi đi.

– Chia sẻ danh bạ giữa máy mẹ và tay con.

– 9 phím gọi nhanh.

– Loa ngoài hai chiều trên tay con.

– Chế độ quản lý trẻ nhỏ.

– Khả năng kết nối với 4 thiết bị tìm kiếm KX-TGA20 (TGA20 là thiết bị kết nối thêm, không kèm theo máy).

– Khả năng kết nói với repeater mở rộng phạm vi phát sóng.

– Mất điện dùng được.

– Bảo mật cuộc gọi.

– Chế độ khóa máy, chống làm phiền.

– Chặn cuộc gọi từ những số điện thoại không mong muốn.
0942133679

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.