0942133679

Gọi lại số điện thoại gần nhất.

– Phím điều chỉnh âm lượng.

– Điện thoại bàn Panasonic có 3 mức điều chỉnh tăng, giảm âm lượng và chuông.
0942133679

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.